Správa z technickej analýzy INSPIRE Transformačných sieťových služieb28.6.2010

Táto správa dokumentuje popredné technológie a existujúce normy týkajúce sa transformácie dátových modelov a sieťových služieb relevantných pre technické pokyny k požiadavkám na INSPIRE transformačné služby - Transformation Network Service (TNS).

text dokumentu EN (2,3 MB)