SAŽP povedie GIS sekciu v druhý deň kongresu ITAPA 20106.9.2010

Na popoludnie druhého dňa 9. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční od 9. do 10.11.2010 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza, je vyhradený čas aj na prezentácie o uplatňovaní priestorových dát vo verejnej správe v samostatnej sekcii pod gesciou Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Kongres ITAPA (Information Technologies And Public Administration), organizovaný Asociáciou pre podporu ekonomickej liberalizácie (APEL), sa zameriava na využívanie informačných technológií vo verejnej správe a pravidelne sa venuje aj geografickým informačným systémom (GIS), téme s väčším či menším záujmom odbornej verejnosti.

Dňa 10. novembra v čase od 14:00 do 15:30 sa podľa  programu v sekcii C4 (Priestorové dáta a ich uplatnenie vo VS) predstavia konkrétne aplikácie a služby, ovplyvnené implementovaním európskej smernice INSPIRE a prijatím Zákona o Národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI), nielen v štátnej správe ale aj v samospráve v kombinácii so zahraničnou inšpiráciou. Garanciu nad organizáciou tohto bloku prevzal Ing. Jaroslav Piroh, PhD., poverený riaditeľ Centra environmentálnej informatiky SAŽP.

11. augusta 2010 bola sprístupnená nová internetová stránka ITAPA a spustená registrácia na 9. ročník kongresu. Do konca septembra môžete využiť 20% zľavu z registračného poplatku, čo na obidva dni pre komerčnú sféru predstavuje 285,60 € s DPH a pre pracovníkov štátnej správy, samosprávy a vzdelávacích inštitúcií 71,4 € s DPH. Existuje možnosť zaplatiť si aj účasť na jednom konferenčnom dni, či požiadať o skupinovú zľavu 10% v prípade registrácie troch a viacerých zamestnancov jednej spoločnosti.

Študentom, ktorým finančná situácia neumožňuje uhradenie účastníckeho poplatku, môže organizátor poskytnúť ako tzv. návštevníkovi účasť zadarmo, ktorá v sebe zahŕňa len vstup na celé podujatie (bez nároku na informačné materiály, stravu a občerstvenie v hoteli) a je podmienená predložením študentského indexu.

Zdroj: Geoinformatika.sk