Preklady vykonávacích predpisov pre sieťové služby ukladacie a transformačné sú k dispozícii9.8.2010

Preklady návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 976/2009, pokiaľ ide o sieťové služby sťahovacie a transformačné sú teraz k dispozícii v jazykoch Spoločenstva.

EN verzia (150KB)

SK verzia (133 KB)

iné jazyky Spoločenstva