Odporúčané postupy pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov.10.6.2010

INSPIRE drafting Team pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov v spolupráci s Európskou komisiou vypracovali dokument zameraný na prezentovanie príkladov postupov vzájomného využívania súborov a služieb priestorových údajov. Dokument obsahuje príklady z krajín ako Rakúsko, Belgicko, Nórsko, Kanada a mnohých iných

Odporúčané postupy pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov.

Tento dokument prináša príklady existujúcich postupov podľa troch scenárov vzájomného využívania údajov: medzi členskými štátmi a orgánmi a organizáciami Spoločenstva, medzi Členskými štátmi a medzi verejnými inštitúciami v rámci Členského štátu. Hoci implementácia INSPIRE je stále v počiatočných fázach, členské štáty a verejné inštitúcie zdieľajú údaje už dlhšie. Ich skúsenosti môžu byť pre implementáciu INSPIRE inšpiratívne, pretože sú stelesnením všeobecných princípov, ktoré INSPIRE predstavuje.

 

Text dokumentu EN  (1,2 MB)