Nové INSPIRE vykonávacie predpisy28.12.2010

V oficiálnom vestníku EC boli zverejnené schválené vykonávacie predpisy pre sieťové služby ukladacie a transformačné a doplnok vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

Informácie o novoprijatých vykonávacích predpisoch sme zahrnuli do tabuľky so schválenými vykonávacími predpismi:

Aktuálny stav v prijímaní INSPIRE vykonávacích predpisov