Návrhy SK verzií nových Vykonávacích predpisov21.4.2010

Dňa 20.04.2010 boli zástupcovi SR v INSPIRE Committee na základe záverov 5. zasadnutia INSPIRE komitologického výboru zaslané na pripomienkovanie návrhy slovenského prekladu nových INSPIRE Vykonávacích predpisov (VP)a to VP pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb a VP pre sieťové služby (ukladacie a transformačné služby)...

Európska prekladateľská agentúra prostredníctvom SAŽP ponúka možnosť zapojiť sa do procesu pripomienkovania uvedených dokumentov. Z dôvodu špecifického obsahu vykonávacích predpisov a náročného prekladu najmä technických výrazov je potrebné ich dodatočné upresnenie z hľadiska odborníkov pre danú oblasť. Je dôležité sa do pripomienkovnia zapojiť aby sa predišlo terminologickej nekonzistentnosti (nejednotnosti) pri samotnej implementácii vykonávacích predpisov.
Celý proces bude koordinovaný SAŽP, ktorá bude zbierať a sumarizovať pripomienky a námety od jednotlivých prispievateľov.
Na zasielanie námetov a pripomienok prosím použite formulár na zasielanie námetov a pripomienok. .
Veríme že pripomienky a námety budú akceptované a finálna podoba prekladu vykonávacích predpisov ich zohľadní.
Termín pre ukončenie pripomienkovania je 7.5.2010.
Vaše námety a pripomienky posielajte prosím na adresu marek.ziacik@sazp.sk a v kópii na martin.tuchyna@sazp.sk.

Materiály:
VP pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb - SK verzia - návrh [ 1733 KB ]
VP pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb - EN verzia - návrh [ 1622 KB ]
Formulár na zasielanie námetov a pripomienok [ 79 KB ]

VP pre sieťové služby (ukladacie a transformačné služby) - SK verzia - návrh [ 134 KB ]
VP pre sieťové služby (ukladacie a transformačné služby) - EN verzia - návrh [ 151 KB ]
Formulár na zasielanie námetov a pripomienok [ 85 KB ]