Návrhy SK verzie zoznamu kódov29.7.2010

Prekladateľská služba Európskej komisie dokončila preklad INSPIRE nariadenia o interoperabilite súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov - zoznamu kódov, ktoré bolo odhlasované počas posledného zasadnutia výboru 17. júna 2010

Touto cestou komisia ponúkla členským štátom možnosť zapojiť sa do procesu pripomienkovania znenia týchto prekladov s cieľom zabezpečiť ich pojmovú konzistentnosť. Pre zber závažných pripomienok, ktoré by mohli znížiť zrozumiteľnosť týcto pojovo špecifických a technicky zameraných dokumentov, pripájame tabuľku vo formáte xls. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaznamenanie Vašich pripomienok priamo do textu nariadenia formou sledovania zmien. Návrhy a pripomienky k prekladom posielajte prosím na adresu: marek.ziacik@sazp.sk, v kopii na martin.tuchyna@sazp.sk

Keďže INSPIRE Team stanovil na doručenie pripomienok pomerne krátky temín a striktne požaduje jeho dodržanie prosíme o zaslanie Vašich pripomienok do:

utorka 3.augusta 2010

Veríme, že Vašimi priomienkami prispejete k spresneniu SK verzií vykonávacích predpisov a predídeme rizikám nesprávnej interpretácie ich znenia.

 

Text nariadenia v EN 634 KB

Text nariadenia v SK 628 KB

Formulár na zasielanie námetov a pripomienok 85 KB