INSPIRE Navrhovaný koncepčný model6.4.2010

Nová pracovná verzia Navrhovaného koncepčného modelu bola uverejnená na oficiálnych stránkach INSPIRE...

Nová pracovná verzia Navrhovaného koncepčného modelu, prostredníctvom ktorého sa definujú najdôležitejšie subjekty INSPIRE (údaje, metaúdaje a služby) a ich vzájomné vzťahy, bola uverejnená na oficiálnych stránkach INSPIRE.

Text dokumentu (500 kB)