INSPIRE monitoring a reporting - odoslanie správy18.5.2010

Dňa 14.5.2010 bola Európskej komisii odoslaná prvá správa z INSPIRE Monitoringu a reportingu

V zmysle požiadaviek Smernice o INSPIRE (článok 21), vykonávacích predpisov pre INSPIRE monitoring a reporting a Zákona NR SR č. 3/2010 Z.z., Slovenská Republika odoslala Európskej komisii prvú správu z INSPIRE monitoringu a report za rok 2010.

Koordinácia činností spočívala na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré ich realizovalo prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia. Hlavným cieľom zostavenia správy bolo zistiť aktuálny stav v budovaní infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku. Informácie boli zbierané od jednotlivých zapojených subjektov prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na týchto stránkach http://inspire.enviroportal.sk/form.

Výsledky boli spracované a prostredníctvom databázovej aplikácie vložené do predpísaných šablón podľa požiadaviek EC. Vlastná správa sa skladá z dvoch častí textovej obsahujúcej popisné informácie a tabuľkovej s vypočítanými indikátormi pre jednotlivé súbory a služby priestorových údajov.

 Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli do tohto procesu.

Správa z monitoringu (148 KB)

Správa z reportingu (240 KB)