Aktualizovaná verzia Príručky pre INSPIRE Monitoring a Reporting.26.1.2010

aktualizovaná verzia príručky pre MaR

Na základe otázok od čelnských štátov, bola vytvorená aktualizovaná verzia Príručky pre Monitoring a Reporting, ktorá objasňuje, ktoré priestorové údaje a súbory priestorových údajov majú byť súčasťou Monitoringu.

Text aktualilizovanej verzie EN (420 KB)