2. workshop expertnej skupiny NIPI21.10.2010

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej informatiky pripravilo ďalší z cyklu workshopov k tématike INSPIRE/NIPI.

Workshop sa bude konať 18.11.2010 - štvrtok, opäť v príjemnom prostredí SEV Modra -Harmónia. Zameraný bude na vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia s ťažiskom na plnení povinností ohľadom metaúdajov, budeme sa venovať ďalším povinnostiam pre členské štáty vyplývajúce z vykonávacích predpisov o harmonizovanom vzájomnom využívaní priestorových údajov, vyhodnotíme aktuálny stav v prijímaní európskej INSPIRE legislatívy a jeho praktický dopad na situáciu na Slovensku a pripomenieme si nasledujúce míľniky vyplývajúce z INSPIRE Roadmap pre rok 2011 týkajúce sa sieťových služieb vyhľadávacích a zobrazovacích. Dôležitou súčasťou stretnutia budú prezentácie skúseností, ktoré s plnením úloh zadaných na prvom workshope mali jeho účastníci. Týmto si dovoľujeme požiadať ich aby si pripravili niekoľko slov na túto tému ľubovoľnou formou.

Zmenou oproti prvému stretnutiu bude výrazné rozšírenie spektra pozvaných zástupcov jednotlivých organizácií s cieľom informovať o skutočnostiach a stave v problematike INSPIRE/NIPI na Slovensku čo najväčšiu časť predpokladaných povinných osôb.

Veríme, že druhý workshop bude, rovnako ako prvý, pre nás poučný a inšpiratívny.

Viac informácií o programe, prihláške a mieste konania workshopu nájdete v menu v ľavom hornom rohu stránky. Prihlášku vo forme on-line formuláru vyplňte a odošlite prosíme do 15.11.2010.

Vzhľadom na obmedzené kapacity je účasť na workshope podmienená pozvánkou, ktorá bude distribuovaná mailom, v prípade, že máte záujem o účasť na workshope a nedostali ste pozvánku, kontaktujte prosím Ing. Marek Žiačik, marek.ziacik@sazp.sk, 048/ 4374 133

Tešíme sa na Vašu účasť.