1. február - deadline pre predkladanie abstraktov26.1.2010

výzva na zasielanie abstraktov pre INSPIRE konferenciu v Krakove

INSPIRE konferencia 2010 sa bude konať 23. až 25. júna v Poľskom Krakove. Od 22. júna sa budú konať predkonferenčné workshopy.
Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých individuálnych záujemcov z oblasti vývoja a implemnetácie infraštruktúr pre priestorové informácie.
Všetky detaily o procese predkladania abstraktov môžete nájsť na stránkach JRC